วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อนเปิดเสรี AEC


ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อนเปิดเสรี AEC

ผู้เขียน : มงคล ตันติสุขุมาล

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา ต้นทุนค่าบุคลากร เพิ่มสูงขึ้น หลายองค์กรทั้งรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน ได้ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับผู้ที่จบต่ำกว่าปริญญาตรี เป็น 9000 บาทต่อเดือน และ ปริญญาตรีเป็น 15000 บาทต่อเดือน เมื่อรวมกับค่าน้ำมันที่สูงในปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก หนำซ้ำ ผู้ประกอบการหลายรายที่ยังมีกิจการดีก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ไม่สามารถขยายงาน หรือรับงานเพิ่มได้ โตไม่ได้แถมทำให้ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากต้องปฏิเสธงานลูกค้าไปหลายรายน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

หากใครที่กำลังประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ผมขอแนะนำแนวทางแก้ไขบางประการ เนื่องจากนับแต่นี้เป็นต้นไปการแข่งขันเรื่องต้นทุนต่ำ ค่าจ้างถูก คงทำไม่ได้อีกต่อไป เมื่อเทียบกับประเทศจีน พม่า เวียดนาม ที่ต้นทุนธุรกิจและค่าจ้างต่ำกว่า เราคงสู้ไม่ได้ เราควรทำแบบผู้ประกอบการบางรายที่ไม่แข่งเรื่องต้นทุน แถมยังให้เงินเดือนสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อดึงดูดคนเก่งคนดีให้มาทำงานกับตนเอง อีกทั้งคนเก่าก็ไม่ไปไหน เพราะได้เงินเดือนดีสวัสดิการดีกว่าที่อื่นๆ แต่ธุรกิจยังแข่งขันได้ โดยเขาหันไปควบคุมต้นทุนด้านอื่นๆ แทน เช่น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำธุรกิจ ให้การตลาดออนไลน์ ใช้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง เพื่อส่งเสริมการตลาด เพื่อลดต้นทุนการโฆษณาในสื่ออื่นๆที่ต้องใช้เงินมากกว่า เป็นต้น

แต่ที่มากไปกว่านั้นคือ ต้องแข่งขันที่การสร้างความแตกต่าง (Differentiate) ซึ่งมีแนวทางทำได้หลายประการ คือ

-          แตกต่างด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และ บริการ หมายถึงผลิต หรือ จัดหา สินค้าที่มีคุณสมบัติดีแตกต่างจากทั่วๆไปในท้องตลาด เช่น ดีกว่า ทนกว่า ให้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่า เป็นต้น ความแตกต่างด้านบริการ เช่น หากคู่แข่งไม่มีบริการส่งถึงบ้าน แต่ท่านมี หรือ คู่แข่งไม่รับประกันสินค้า แต่ท่านรับประกัน คู่แข่งไม่มีการสั่งทางเว็บไซต์ แต่ของท่านสามารถสั่งทางเว็บไซต์และส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านลูกค้า เป็นต้น

-          แตกต่างด้วยการออกแบบ หมายถึง มีการออกแบบที่สวยแปลกตา หาไม่ได้ที่อื่น ทั้งตัวสินค้า และ สิ่งหุ้มห่อ (Package) ทำให้น่าจับน่าซื้อมากขึ้น ท่านอาจออกแบบเอง หรือ มีทีมออกแบบ จากนั้นนำไปว่าจ้างผู้ประกอบการอื่นทำต้นแบบ และสินค้าจำนวนน้อยมาทำตลาดดูก่อน หากไปได้ดีจึงเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าน ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง อีกทั้งไม่หยุดนิ่ง มีแบบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ เพื่อหนีคู่แข่งให้เขาตามไม่ทัน

-          แตกต่างด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) หมายถึง การหาสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน โดยท่านอาจหาข้อมูลจากเว็บที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นไอเดีย หรือ ไปในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อไปหาผลงานวิจัยใหม่ๆที่น่าจะนำไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือเป็นธุรกิจได้ แล้วนำไปต่อยอดเป็นสินค้าใหม่หรือธุรกิจใหม่เป็นต้น

หากท่านปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน ธุรกิจของท่านก็จะอยู่รอดได้ในการแข่งขันอย่างรุนแรงที่มาจากทั้งภายในและต่างประเทศ อย่าติดสบายอยู่กับความสำเร็จเดิมๆโดยไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อคู่แข่งเข้ามาถึงท้องถิ่นของท่าน ท่านอาจตั้งตัวไม่ทันก็เป็นได้ แต่ถ้าท่านเริ่มคิด วางแผน ดำเนินการ ทดลอง เปลี่ยนแปลง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้กินเวลาพอสมควร แต่เมื่อคู่แข่งรายสำคัญมาถึงท้องถิ่นของท่าน ท่านก็ก้าวไปไกลกว่าเดิม และพร้อมรับการแข่งขันแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น