วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมของธุรกิจ มีอะไรบ้าง

ธุรกิจประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆมากมาย ได้แก่

• การตลาดและการขาย
• การเงิน
• การผลิตสินค้า หรือ บริการ
• การจัดการสำนักงาน และ ระบบธุรกิจ

การตลาดและการขาย

ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ นักธุรกิจมักกล่าวแก่พนักงานของตนเสมอว่า

“แท้จริงแล้ว ฉันไม่ใช่คนที่จ่ายเงินเดือนให้เธอ…
ลูกค้า คือผู้ที่จ่ายเงินเดือนให้เธอ
เพราะถ้าไม่มีลูกค้า บริษัทก็จะไม่มีรายได้
เธอก็จะไม่มีเงินเดือนในที่สุด…
ฉะนั้น… จงดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด”

ผมจะได้พูดถึงเรื่องของการตลาดและการขายให้ละเอียดต่อไป แต่เรื่องนี้สำคัญมาก เมื่อมีการตลาดที่ดี สินค้าขายได้ การจะหาเงินทุน ผู้ร่วมทุน ซื้อเครื่องจักรมาผลิต ก็จะเป็นกิจกรรมที่ตามมา

การเงิน

การเงินเป็นตัวสนับสนุนให้ธุรกิจเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับขนาดของธุรกิจ ทั้งเงินทุน เงินหมุนเวียนจากการซื้อขาย ฯลฯ แต่มันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้ถูกลงทุนและใช้ไปกับสินค้าที่ตลาดต้องการ ขายได้ และ ใช้เงินอย่างระมัดระวังและรู้คุณค่า มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มันงอยเงย เพิ่มเติม สร้างความมั่นคงร่ำรวยให้กับคุณได้

การได้มาซึ่งเงินทุน และการบริหารการใช้เงินทุนนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและล่อตาล่อใจอย่างยิ่ง จึงเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะบริหารผิดพลาดได้มาก ทั้งเกิดจากการลงทุนผิด การใช้จ่ายเกินตัว การรั่วไหล ฯลฯ แต่ถ้าหากบริหารอย่างมีวินัย มีประสิทธิภาพ ก็จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจของคุณ และทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้


การผลิตสินค้าหรือบริการ

การผลิต เป็นส่วนสำคัญ และสลับซับซ้อนมากในกระบวนการทางธุรกิจ อาจต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือ พนักงานมากน้อยตามแต่ประเภทของธุรกิจ แต่โดยปกติแล้วจะใช้มากเมื่อเทียบกับแผนกอื่นๆของธุรกิจ

คุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตสินค้า หรือ บริการ ลูกค้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ในราคาที่ถูกที่สุด (เท่าที่จะเป็นไปได้) การควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล จึงเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจ ปัจจุบันความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการผลิตได้ถูกพัฒนาไปมาก หากได้เรียนรู้ให้ดีก็จะทำให้ธุรกิจไปได้ดีทีเดียว

การจัดการสำนักงาน และระบบธุรกิจ

เรื่องนี้สำคัญแม้จะไม่สำคัญมากที่สุด แต่ก็สำคัญ เพราะหากการจัดการสำนักงาน และระบบธุรกิจไม่ดี จะทำให้การไหลเวียนของงานติดขัด ขาดหาย อันจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการที่ดี ส่งผลต่อความพึงพอใจทั้งภายใน และภายนอก

การจัดการสำนักงานและระบบธุรกิจ จะครอบคลุมถึง การไหลเวียนของงานเอกงาน การแจ้งข่าวสาร การติดตามงาน การรับคำสั่งซื้อ การออกคำสั่งผลิต การออกใบส่งของ การออกใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเช็ค การติดตามหนี้ การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายเงินเดือน การควบคุมค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน ฯลฯ ซึ่งมีกระบวนการปลีกย่อยอีกมากมายในแต่ระเรื่อง

หากธุรกิจมีการจัดการสำนักงานที่ดี ก็จะทำให้งานไหลลื่นไม่ติดขัด ลดปัญหาความขัดแย้งภายในระหว่างแผนก การเมืองในสำนักงานน้อยลง ธุรกิจก็ราบรื่นขึ้น

(โดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711 Line: mtraining)
#วิทยากรมงคล #วิทยากรฝึกอบรมธุรกิจ #วิทยากรการตลาด #วิทยากรการเจรจาต่อรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น