วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิทยากร เรื่อง เจรจาต่อรองแบบมีกลยุทธ์ โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง

เจรจาต่อรองแบบมีกลยุทธ์ 
(Wining Negotiation Strategies)

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากร : มงคล ตันติสุขุมาล
โรงแรม เซ็นทารา เซ็นทรัลสเตชั่น กรุงเทพฯ
26 กุมภาพันธ์ 2559
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น