วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากรเรื่อง

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น