วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ ที่ IRPC ระยอง

วิทยากรเรื่อง

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

ที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น ซีบอร์ด จ.ระยอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2557
โดย มงคล ตันติสุขุมาล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น