วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศิลปะการเขียน และ ตอบคำถามในสื่อออนไลน์ (Art of Online Medias Writing and Answer)

วิทยากร เรื่อง

ศิลปะการเขียน และ ตอบคำถามในสื่อออนไลน์
(Art of Online Medias Writing and Answer)

บริษัท โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC
( จัด 2 รอบ เช้า-บ่าย )

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น