วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง สร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการขาย (Motivation for Sales)

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง 

สร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการขาย
(Motivation for Sales)

จัดโดย Pacific Sales Management Center
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น