วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
เมื่อ พฤศจิกายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น