วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรมเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรมเรื่อง 

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
หมายเหตุ: รอบต่อไป จัดวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ติดต่อ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 026195500 ต่อ 451-455

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น