วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

กิจกรรม ฝึกอบรมวิทยากร (Train the Trainer) ของ สสว

รูปกิจกรรมการฝึกอบรมวิทยากร (Train the Trainer)
ของ สสว ( สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
วันที่ 1-2 กันยายน 2554


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น