วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วิทยากร การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

วิทยากร เรื่อง 

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (รุ่นที่ 4)

ที่ PTT Global Chemical จังหวัดระยอง 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560
โดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น