วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิทยากร เรื่อง การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) ให้ ธกส.

วิทยากร เรื่อง

การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ที่โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่  26-27 กรกฎาคม 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น