วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วิทยากร Win-Win Negotiation ที่ PTT Global Chemical ระยอง

วิทยากรเรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Win-Win Negotiation) รุ่นที่ 3
ที่ศูนย์ฝึกอบรมของ PTT Global Chemical ระยอง

จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA: Thailand Management Association)
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560
โดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น