วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วิทยากรเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรเรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
ที่โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น