วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิทยากรเรื่องการเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

วิทยากร เรื่อง

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
9 ธันวาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น