วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเชิงลึก (Advanced Business Negotiation)

วิทยากรเรื่อง

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเชิงลึก
(Advanced Business Negotiation)

จัดโดย บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (CP All)
วิทยากร มงคล ตันติสุขุมาล
โทร 0817168711ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น