วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิทยากร เรื่อง แก้วิกฤตธุรกิจกับกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่

วิทยากรเรื่อง

ผ่าวิกฤตธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

จัดโดย บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (CP All)
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น