วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประเมินผลจากผู้รับการอบรมเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 28 มิ.ย.2559

ประเมินผลจากผู้รับการอบรมเรื่อง
เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
วิทยากร: มงคล ตันติสุขุมาล
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วันที่ 28 มิ.ย.2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น