วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วิทยากร อบรม เรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากร อบรม เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 
(Winning Negotiation Strategies)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
9 ธันวาคม 2559ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น