วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วิทยากร อบรม เรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากร เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
18 กันยายน 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น