วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง ศิลปะการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิทยากร อบรม เรื่อง

ศิลปะการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ
16-17 ธันวาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น