วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation) ให้ SMEs ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง 

การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation) 

ให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ตามพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก
จัดโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711
21 สิงหาคม 2558
www.TrainingThai.info
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น