วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองเพื่อจูงใจ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรอบรม เรื่อง 

การเจรจาต่อรองเพื่อจูงใจ (Negotiation)

ผู้บริหารของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร มงคล ตันติสุขุมาล  โทร 0817168711
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
สีดารีสอร์ท จ.นครนายก
www.TrainingThai.info
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น