วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิทยากรเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies) จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรเรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
วันที่ 23 มิถุนายน 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น