วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิทยากร การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ จัดโดย SCG Logistic Management Co.,Ltd.

วิทยากรเรื่อง 

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย SCG Logistic Management Co., Ltd.
โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ
8-9 มิถุนายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น