วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย

วิทยากรเรื่อง

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ด้านระบบบริการสุขภาพ 
(Leadership Challenge for Health Leader)
ผู้บริหาร CEO เขตบริการสุขภาพ 12 เขต 
กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 
ร่วมกับมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย

โรงแรม ริชมอนด์ จ.นนทบุรี 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น