วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิทยากรเรื่อง การเจรจาการค้า อบรม OTOP 17 จังหวัดภาคเหนือ

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง

การเจรจาการค้า

ฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP 17 จังหวัดภาคเหนือ
จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสฯ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น