วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิทยากรเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการุสุขภาพแห่งชาติ

วิทยากรเรื่อง 

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการุสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข
วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
สถานที่ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น