วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Happy Team Work)

วิทยากร ฝึกอบรม เรื่อง 

การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
(Happy Team Work)

จัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ Belle Villa Resort
วันที่ 21 ธันวาคม 2557ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น