วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิทยากรเรื่องกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

วิทยากร เรื่อง 

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

จัดโดย ภาควิชาวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
25 พฤศจิกายน 2557 
วิทยากร มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711
www.TrainingThai.info    Line ID: Mtraining


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น