วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิทยากร การสร้างความประทับใจและสร้างแรงดึงดูดในด้านบุคลิกภาพแก่ลูกค้า

วิทยากร เรื่อง 

การสร้างความประทับใจและสร้างแรงดึงดูดในด้านบุคลิกภาพแก่ลูกค้า
แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน

จัดโดย พาณิชย์ จังหวัดน่าน โดย หจก.สุดฟ้าสยาม
ณ โรงแรม เทวราช จ.น่าน 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
วิทยากร มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711
www.TrainingThai.info
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น