วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิทยากรเรื่อง ศิลปะการขายและการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย (Art of Selling and Sale Presentation Techniques)

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

ศิลปะการขายและการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย 
(Art of Selling and Sale Presentation Techniques)

บริษัท พาต้า เคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2557ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น