วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

วิทยากร เรื่อง Internet and Social Media Marketing การประปาส่วนภูมิภาค จัดโดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

วิทยากรเรื่อง

Internet and Social Media Marketing

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 (ราชบุรี) และ เขต 2 (รังสิต)
จัดโดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
วิทยากร มงคล ตันติสุขุมาล
วันที่ 20 และ 23 สิงหาคม 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น