วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมเรื่อง การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เชียงใหม่


ให้บริการฝึกอบรมเรื่อง 

"การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce) 

การทำเว็บไซต์ และ การซื้อขายออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต" 

สำหรับผู้สนใจทั่วไป 

ทุกเดือน ในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน 

เวลา 10.00 - 16.30 น. 

(รับรอบละไม่เกิน 20 คน) โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง 

Email: mingbiz@gmail.com , Facebook : Mtraining.biz 

หรือ โทรศัพท์ 0817168711 สถานที่ M-Training เชียงใหม่ 

(ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสปาร์ค) ใกล้ Big-C Extra เชียงใหม่
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง


เพียง 2,000 บาท/คน

โอนเงินค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขากาดสวนแก้ว 

เลขที่บัญชี 5310368286 ชื่อมงคล ตันติสุขุมาล

แล้วโทรแจ้งที่ 0817168711


หมายเหตุ: กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊ค ที่รับสัญญา WiFi ได้ หรือ หากมี Air Card กรุณานำมาด้วย 
เพื่อความสะดวกในการลงมือปฏิบัติจริง

www.TrainingThai.info

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น