วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศิลปะการบริการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง และ ประสานงานกับลูกค้า (Art of Customer Service, Convince, Negotiate and Coordinate)

วิทยากร เรื่อง

ศิลปะการบริการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง และ ประสานงานกับลูกค้า
(Art of Customer Service, Convince, Negotiate and Coordinate)

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ( 2 รุ่น)
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557 และ 5-6 สิงหาคม 2557ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น