วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิทยากร เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation) Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.

วิทยากร เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
22 May 2014
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น