วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิทยากรเรื่อง เจรจาต่อรองแบบมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากรเรื่อง 

เจรจาต่อรองแบบมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

11 กุมภาพันธ์ 2557
โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถานที่ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ
วิทยากร มงคล ตันติสุขุมาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น