วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศิลปะการบริการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง และ การประสานงานกับลูกค้า

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง 

ศิลปะการบริการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง และ การประสานงานกับลูกค้า 

24-25 กุมภาพันธ์ 2557 (2 วัน)

ที่ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HomePro)
วิทยากร : มงคล ตันติสุขุมาล 
www.TrainingThai.info 
Tel.0817168711


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น