วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 
(Winning Negotiation Strategies)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น