วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิทยากร เรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากร เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

โดย มงคล ตันติสุขุมาล
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10 กันยายน 2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น