วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิทยากร เรื่อง ศิลปะการขายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Selling) บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด โดย มงคล ตันติสุขุมาล

วิทยากร เรื่อง 

ศิลปะการขายอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Selling)

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด 
จัดโดย D1 Training

วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น