วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิทยากร เรื่อง ศิลปะการโน้มน้าวและจูงใจคน (The Art of People Convincing)

วิทยากร เรื่อง

ศิลปะการโน้มน้าวและจูงใจคน
(The Art of People Convincing)

กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น