วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น