วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง Internet and Social Media Marketing

วิทยากร ฝึกอบรม เรื่อง

Internet and Social Media Marketing

จัดโดย Hipo Training and Consultancy Co., Ltd.
วิทยากร : มงคล ตันติสุขุมาล
ณ โรงแรม VIC 3
เมื่อ 24 มิถุนายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น