วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรเรื่อง การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยากร เรื่อง 

การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ (TQM, ISO)

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556

ให้นักศึกษาปี 4 
คณะเทคโนโลยีการอาหาร คณะบริหารธุรกิจ(การตลาด) และ คณะบริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น