วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองแบบมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เอ็มเค เรสตัวรองส์ จำกัด (มหาชน)

วิทยากรเรื่อง 

การเจรจาต่อรองแบบมีประสิทธิภาพ 
ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เอ็มเค เรสตัวรองส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น