วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองสำหรับธุรกิจก่อสร้างร้าน 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วิทยากรเรื่อง 

การเจรจาต่อรองสำหรับงานก่อสร้างร้าน 7-Eleven 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น