วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการขาย (Motivation for Sales) โดย Pacific SMC

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง 

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการขาย 
(Motivation for Sales) 

จัด Public Training โดย Pacific Sales Management Center

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
โรงแรม iBis Bangkok Riverside กรุงเทพฯ
ติดต่อ โทร 028607227


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น