วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง ศิลปะการพูดจูงใจสำหรับผู้นำ (Convincing Techniques for Leadership) โดย D1 Training

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง 

ศิลปะการพูดจูงใจสำหรับผู้นำ 
(Convincing Techniques for Leadership) 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 
โรงแรม iBis Bangkok Riverside กรุงเทพฯ

จัด Public Training โดย D1 Training 
ติดต่อ โทร 028607871-2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น