วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรบรรยายเรื่อง การส่งเสริมและขยายช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ OPOP (One Province One Product) เชียงใหม่

วิทยากรบรรยาย เรื่อง

การส่งเสริมและขยายช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ OPOP 
(One Province One Product) เชียงใหม่
จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
30 พฤษภาคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น